Numer identyfikacyjny pojazdu VIN jest przypisany przez producenta pojazdu i zawiera jego historię.

Did this answer your question?