Opisuje tytuł, który otrzymasz jako nowy właściciel pojazdu. Pamiętaj, że w rzeczywistości możesz otrzymać inne dokumenty własności niż tytuł. Ponadto, A Better Bid™ nie gwarantuje, że otrzymasz dokumenty własności ze stanu określonego w opisie aukcji pojazdu, zawsze jednak otrzymasz dokumenty równoważne. 

Niekiedy możesz otrzymać równoważny dokument własności z innego stanu. Lokalne/ regionalne prawa i przepisy czasem wymagają od nas, przekazania dokumentów własności danemu stanowi.

Różnice pomiędzy rodzajami dokumentów i nazwami są niewielkie, przykładowo, chociaż w polu Opis Pojazdu może wyświetlać się Kalifornijski Tytuł Własności Pojazdu Powypadkowego, klient może otrzymać Tytuł Własności Pojazdu Powypadkowego z Florydy. 

Zapewniamy jednak, że te niewielkie różnice nie mają żadnego wpływu na Twoje prawa do zakupionego pojazdu. Nawet jeśli tytuły własności pojazdu powypadkowego pochodzą z różnych stanów, są wobec siebie równoważne.

Did this answer your question?