Wskazuje, że pojazd nie znajduje się w miejscu Aukcji, a w filii operatora aukcji. Lokalizacje sublotów można znaleźć w sekcji Opis Pojazdu.

Did this answer your question?