Run & Drive to część procesu weryfikacji dokonywanej przez operatora aukcji. Jeśli pojazd został zweryfikowany, oznacza to, iż operator aukcji osobiście potwierdził, że po przybyciu do obiektu aukcyjnego silnik pojazdu odpalił, można było wrzucić bieg i pojazd był w stanie przemieścić się przy użyciu własnego napędu. Należy pamiętać, że dana weryfikacja nie gwarantuje jednak stanu pojazdu w momencie zakupu i usunięcia go z miejsca aukcji.

Did this answer your question?