Region, w którym znajduje się obiekt aukcyjny.

Did this answer your question?