Informują o wiarygodności  odczytów licznika. Istnieją cztery kategorie opisów licznika:

RZECZYWISTY  – Odczyt przebiegu uważa się za dokładny i faktyczny.

ZWOLNIONY  –  Przebieg nie jest wymagany przez prawo federalne.

NIEPRAWDZIWY  –  Odczyt jest niedokładny lub nie da się go ustalić. Przyczyny takiego stanu mogą być różne, np. licznik został naprawiony lub pojazd był skradziony.

PRZEKRACZA ZAKRES WSKAZAŃ  – licznik nie mógł zmierzyć przebiegu, ponieważ przekroczona została jego pojemność.

Did this answer your question?