Oferta większa o jedno lub więcej postąpień od bieżącej oferty. Pozwala oferentom pominąć licytację o jedno postąpienie i złożyć ofertę skumulowaną w dowolnej wybranej kwocie, co zwiększa szanse na wygranie aukcji.

Did this answer your question?