To oznaczenie specyficznego rodzaju pojazdu (np. Honda Civic).

Did this answer your question?