Najwyższa kwota, jaką jesteś skłonny zapłacić za pojazd. BID4U zautomatyzowany system licytacyjny operatora aukcji będzie licytował w Twoim imieniu tylko o jedno postąpienie do Twojej maksymalnej oferty podczas wirtualnych aukcji, aby ułatwić Ci wygraną z innymi oferentami.

Did this answer your question?