Nazwa firmy, która wyprodukowała pojazd (np. Honda).

Did this answer your question?