Liczba wszystkich licytowanych pojazdów podczas każdej aukcji na żywo. Liczba rzędów będzie się wahać w zależności od inwentarza. Zawsze upewnij się, że stoisz przy właściwym rzędzie aukcji, abyś mógł licytować właściwy pojazd.

Did this answer your question?