Informuje czy operator aukcji posiada kluczyki do pojazdu.

Did this answer your question?