Kolejność, w jakiej pojazdy będą sprzedawane podczas aukcji na żywo. Poniżej znajduje się tabela z informacjami na temat związku między numerami pozycji i rzędami:

Numer Pozycji/Opis/Rząd

 • 1-500 Run & Drive Lots (Pojazdy zapalające i jeżdżące) A
 • 501-600 Rental Cars (Pojazdy z wypożyczalni) A
 • 601-700 Motorcycles (Motocykle) A
 • 701-800 Boats/Jet Skis/Marine (Łodzie/Skutery wodne/Urządzenia morskie) A
 • 801-900 Heavy Equipment  (Ciężki sprzęt) A
 • 901-1000 Recreational Vehicles (Pojazdy rekreacyjne) A
 • 1001-1100 Other Goods (Inne) A
 • 1101-2000 Salvage Lots (Pojazdy z obciążonym świadectwem własności) A 
 • 2001-2500 Run & Drive Lots  (Pojazdy zapalające i jeżdżące) B
 • 2501-3000 Salvage Lots (Pojazdy z obciążonym świadectwem własności) B
 • 3001-4000 Salvage Lots (Pojazdy z obciążonym świadectwem własności) C
 • 4001-5000 Salvage Lots (Pojazdy z obciążonym świadectwem własności)
 • 5001-6000 Salvage Lots (Pojazdy z obciążonym świadectwem własności) E
Did this answer your question?