Operator dodaje do każdej aukcji 10 zdjęć (w formacie JPEG) licytowanego pojazdu.

Did this answer your question?