Ulepszone pojazdy to takie, które mogły zostać ulepszone, aby zmaksymalizować ich wartość. Ulepszenia są zwykle kosmetyczne i stosunkowo niewielkie, mogą to być między innymi umycie, odkurzenie lub nałożenie warstwy ochronnej.

Did this answer your question?