Kody te służą do określenia znanych uszkodzeń pojazdu. Kody uszkodzeń są bardzo ograniczone i nie zapewniają kompleksowego opisu wszystkich szkód lub ich stopnia. Z tego względu przestrzegamy oferentów, aby nie polegali wyłącznie na kodach uszkodzeń i sprawdzali pojazdy bezpośrednio.

Poniżej znajduje się lista kodów uszkodzeń:

AO ALL OVER  (WSZĘDZIE)

BC BIOHAZARDOUS/CHEMICAL  (SKAŻENIE BIOLOGICZNE/CHEMICZNE)

BE BURN – ENGINE (POŻAR —  SILNIK)

BI BURN – INTERIOR  (POŻAR —  WNĘTRZE)

BN BURN (POŻAR)

CC CASH FOR CLUNKERS (GOTÓWKA ZA ZŁOM)

DH DAMAGE HISTORY  (HISTORIA USZKODZEŃ)

FD FRAME DAMAGE REPORTED (ZGŁOSZONE USZKODZENIE PODWOZIA)

FR FRONT END (PRZÓD)

HL HAIL (GRAD)

MC MECHANICAL (MECHANICZNE)

MN MINOR DENTS/SCRATCHES (MINIMALNE WGIĘCIA/RYSY)

NW NORMAL WEAR (NORMALNE ZUŻYCIE)

PR PARTIAL/INCOMPLETE REPAIR (CZĘŚCIOWA/NIEKOMPLETNA NAPRAWA)

RJ REJECTED REPAIR (ODRZUCONA NAPRAWA)

RO ROLLOVER (DACHOWANIE)

RR REAR END (TYŁ)

SD SIDE (BOK)

ST STRIPPED (ROZEBRANY)

TP TOP/ROOF (GÓRA/DACH)

UK UNKNOWN  (NIEZNANY)

UN UNDERCARRIAGE (PODWOZIE)

VI MISSING/ALTERED VIN (BRAK/ZMIENIONY NUMER VIN)

VN VANDALISM (WANDALIZM)

VP REPLACED VIN (PRZENIESIONY NUMER VIN)

WA WATER/FLOOD (WODA/POWÓDŹ)

Did this answer your question?