Są to komentarze wpisywane przez dyrektora generalnego danego oddziału aukcyjnego, odnoszące się do wymienionej sprzedaży. Zawierają one istotne informacje lub uwagi, z którymi oferenci powinni się zapoznać.

Did this answer your question?