Najwyższa cena oferowana za licytowany pojazd w danym momencie, którą oferent reprezentowany przez BID4U może przebić. Aktualna cena jest zawsze podawana w walucie kraju aukcji.

Did this answer your question?