Oferta sprzedawcy będąca kontrofertą dla uczestnika licytacji, który złożył najwyższą ofertę. Sprzedawca zawsze ma czas do 5 po południu kolejnego dnia roboczego od dnia sprzedaży, aby zaakceptować oferty licytujących. Konkurencyjne oferty są składane bezpośrednio po zakończeniu sprzedaży pojazdów wystawionych przez sprzedawcę w trybie Oferty minimalnej lub Oferty do zatwierdzenia. 

Did this answer your question?