W odniesieniu do ofert na A Better Bid™, kolor to ogólny opis barwy nadwozia pojazdu, a nie nadana przez producenta nazwa koloru.

Did this answer your question?