Ustalona przez producenta sylwetka pojazdu.

Did this answer your question?