Zamorskie dostawy zależą od odległości i przebiegu trasy do miejsca przeznaczenia. Zwykle, może to potrwać od trzech do ośmiu tygodni od dnia odebrania przez nas pojazdu z obiektu aukcyjnego lub Twojego domu. 

Szacunkowy czas

Dostawa do Ameryki Południowej i Europy zwykle trwa cztery tygodnie od wypłynięcia statku, natomiast dostawa do Afryki i na Bliski Wschód około pięciu tygodni. Należy zauważyć, że powyższe terminy dostawy mają wyłącznie charakter szacunkowy i nie są gwarantowane przez A Better Bid™ ze względu na czynniki poza naszą kontrolą mogące mieć wpływ na czas dostawy.

Did this answer your question?