Jak najbardziej! Współpracujemy wyłącznie z przewoźnikami przewożącymi towary pod zamknięciem celnym posiadającymi co najmniej $100000 ubezpieczenia na każdy pojazd. Możemy przedstawić kopię ubezpieczenia przewoźnika na żądanie.

Did this answer your question?