A Better Bit™ korzysta wyłącznie z usług ubezpieczonych przewoźników przewożących towary pod zamknięciem celnym. W mało prawdopodobnym przypadku uszkodzenia lub kradzieży pojazdu podczas transportu to przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju straty.

Did this answer your question?