Oczywiście. Nawet jeśli samochód jest uszkodzony lub nie można go uruchomić, wciąż możemy go wysłać. W takich przypadkach bądź gotowy pomóc kierowcy usunąć pojazd z przyczepy, gdy dotrze on do ustalonego miejsca dostawy.

Did this answer your question?