Program Engine Start

To kolejny rodzaj weryfikacji, która gwarantuje, że po przybyciu  do obiektu aukcyjnego pojazd został uruchomiony i silnik pracował na biegu jałowym. Podobnie jak Run & Drive, Program Engine Start nie gwarantuje, że pojazd będzie działał w ten sam sposób po zakupie i to klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokładne sprawdzenie stanu licytowanego pojazdu przed rozpoczęciem licytacji.

Did this answer your question?