Sprzedaż Off-site

Pojazdy w kategorii Off-site nie znajdują się na terenie obiektu aukcyjnego. Sprzedaż Off-site to część wirtualnych licytacji (lub VB3), gdzie podgląd i punkt odbioru pojazdu są wyszczególnione dla użytkowników chcących sprawdzić pojazd osobiście. Wszystkie regularne opłaty mają zastosowanie.

Did this answer your question?