Zanim będziesz mógł licytować i kupować pojazdy na A Better Bid™, musisz wpłacić kaucję. 

Dlaczego kaucja?

Kaucja jest konieczna, aby chronić nas w wypadku gdy wygrasz pojazd, ale zdecydujesz za niego nie zapłacić. 

Minimum

Minimalna kaucja wynosi $400. Kwota ta pozwoli Ci brać udział w licytacjach do maksymalnej kwoty $4000. Aby zwiększyć swój limit, po prostu wpłać większą kaucję. Kaucja powinna wynosić 10% Twojej maksymalnej oferty. Przykładowo, aby złożyć ofertę w kwocie $10000, musisz posiadać kaucję o wysokości co najmniej $1000. 

Płatności

Kaucję zabezpieczającą można wpłacić za pomocą karty kredytowej, debetowej lub przelewem.

Zwrot

Kaucje podlegają 100% zwrotowi. Jeśli nie masz zaległych zobowiązań finansowych wobec A Better Bid™, możesz poprosić o zwrot swojej kaucji w dowolnej chwili. Zanim będziesz mógł zażądać zwrotu kaucji, wszystkie transakcje muszą zostać rozliczone (zapłacone w całości), a wszystkie pojazdy odebrane z obiektów aukcyjnych.
 

Zwyczajowo A Better Bid przetwarza żądania zwrotu w ciągu 5-7 dni roboczych oraz przekazuje zwrot w tej samej formie płatności, w której pierwotnie złożony został depozyt. Jednak w przypadku rezydentów USA i Kanady zwrot depozytów dokonanych kartą debetową, kredytową lub poprzez PayPal, które są starsze niż 60 dni, zostanie wykonany przez A Better Bid w formie czeku i przesłany do Ciebie w ciągu 10 dni roboczych. Rezydenci wszystkich pozostałych krajów otrzymają zwrot swoich kaucji zabezpieczających w formie przelewu bankowego.

Przepadek Kaucji

Kaucja nie zostanie zwrócona, jeśli pomimo wygrania pojazdu, nie uiścisz należności za niego w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia sprzedaży/wygranej. 

Did this answer your question?