Jest to oznaczenie w tytule własności stwierdzające, że pojazd wcześniej zaklasyfikowany przez urząd państwowy jako powypadkowy (do naprawy), został naprawiony przez certyfikowanych mechaników zgodnie z wytycznymi państwa i przeszedł inspekcję Departamentu Pojazdów Mechanicznych (DMV). Należy zauważyć, że klasyfikacja „po remoncie” pozostaje w tytule własności na zawsze, ale pojazd wciąż może zostać zarejestrowany i ubezpieczony.

Warto pamiętać, że A Better Bid™ nie gwarantuje, iż pojazd zakwalifikowany jako powypadkowy może być odremontowany w jakimkolwiek stanie lub państwie. Wszystkie pytania dotyczące kategorii na tytule prosimy zadawać w swoim lokalnym DMV.

Did this answer your question?