Proces remontu jest stosunkowo prosty: Certyfikowani mechanicy naprawiają pojazd uprzednio zaklasyfikowany jako powypadkowy, a następnie Departament Pojazdów Mechanicznych (DMV) poddaje go kontroli. Jeśli pojazd przejdzie inspekcję, DMV nada mu nową kategorię: „po remoncie” i wyda właścicielowi nowy tytuł. Następnie możesz ubezpieczyć pojazd i prowadzić go na drodze.

Did this answer your question?