Operator aukcji musi najpierw wysłać dokumenty własności wygranego przez Ciebie pojazdu do naszego oddziału, ale stanie się to dopiero po uiszczeniu przez Ciebie pełnej kwoty należnej za samochód. Po otrzymaniu ich od operatora przepiszemy dokumenty na Twoje imię i dopiero wtedy będziemy mogli wysłać je do Ciebie. Proces ten może zająć od jednego o dwóch tygodni od dnia zakończenia aukcji. Jeśli potrzebujesz kopii dokumentów jak tytuł własności przed przepisaniem, daj nam znać, a wyślemy Ci ich kopie drogą mailową. Możemy również wysłać Twoje dokumenty własności bezpośrednio do Amerykańskiego Urzędu Celnego na Twoje życzenie.

Należy pamiętać, że nie możemy zagwarantować, iż otrzymasz tytuł własności jako dokument własności; może to być również tytuł z adnotacją o tym, że jest to pojazd powypadkowy, zaświadczenie o złomowaniu, świadectwo pochodzenia wydane przez producenta (MSO) lub inny dopuszczalny rodzaj dokumentu poświadczającego prawo własności.

Did this answer your question?