Abyśmy mogli upewnić się, że wszystko pójdzie gładko, musimy otrzymać Twoją płatność w terminie. 

Opłaty za opóźnienia w płatnościach

Jeśli A Better Bid™ nie otrzyma płatności przed 17:00 ET drugiego dnia roboczego od dni sprzedaży, pobierzemy jednorazową opłatę za opóźnienia w płatnościach w wysokości $50 za pojazd.

Przykładowo, jeśli wygrasz aukcję w piątek, musisz za nią zapłacić do 17:00 ET następnego wtorku. Opóźnienia w płatnościach będą automatycznie skutkować jednorazową opłatą w wysokości $50 za pojazd dodaną do faktury końcowej.

Wznowienie Aukcji

Jeśli nie otrzymamy płatności za wygrany pojazd do 5 dnia kalendarzowego po sprzedaży, utracisz swoją kaucję, a pojazd zostanie ponownie wystawiony na sprzedaż.

Należy pamiętać, że weekendy również wliczają się w dni kalendarzowe. Jeśli więc sprzedaży dokonano w piątek, płatność musi zostać zaksięgowana przed A Better Bid™ najpóźniej w czwartek.

Did this answer your question?