Istnieją dwie możliwości:

A Better Bid™ nie otrzymała Twojej płatności przed 17:00 ET drugiego dnia roboczego od dnia sprzedaży i dodała opłatę za opóźnienia w płatnościach w wysokości $50 do Twojej faktury.

Lub

Nie usunąłeś pojazdu z miejsca aukcji w ciągu 7 dni od zakupu i rozpocząłeś gromadzenie opłat magazynowych w wysokości $20 dziennie. Przypominamy, przechowywanie pojazdu po sprzedaży jest bezpłatne przez siedem dni. Po tym czasie naliczana będzie opłata w wysokości $20 dziennie do momentu usunięcia pojazdu.

Did this answer your question?