Przelew bankowy przenosi środki drogą elektroniczną z jednego konta na drugie. Jeśli wygrasz aukcję, A Better Bid™ prześle na zarejestrowany przez ciebie adres mailowy fakturę zawierającą dane konta A Better Bid, wliczając w to nazwę banku, adres, numer konta, numer identyfikacyjny ABA oraz kod SWIFT. Aby dokonać przelewu, będziesz musiał udać się do swojego lokalnego banku. Ponieważ wiele banków wymaga weryfikacji tożsamości, przygotuj następujące dokumenty przed wizytą w banku:

Dowód osobisty

Imię i nazwisko oraz adres posiadacza rachunku

Numer konta

Nazwa oraz adres banku

Numer identyfikacyjny ABA (dla klientów z USA)

Kod SWIFT (dla klientów zagranicznych)

Jeśli dokonujesz przelewu z zagranicy, należy pamiętać, że może on przejść przez kilka różnych banków, aby do nas dotrzeć, i każdy z nich może pobierać opłatę, niekiedy nawet do $20, ponad to, co zapłaciłeś już swojemu bankowi w celu wysłania przelewu. To oznacza, że kwota, która dociera do nas, może być mniejsza niż należność, a musimy otrzymać pełną kwotę. Należy wziąć to pod uwagę przy dokonywaniu przelewu, gdyż to kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za opłaty za przetwarzanie.

Po dokonaniu przelewu wyślij nam kopię potwierdzenia z banku drogą mailową lub faksem, abyśmy mogli odpowiednio rozdysponować Twoje środki po ich zaksięgowaniu. Zawsze pamiętaj o podaniu numeru faktury podczas dokonywania płatności.

Did this answer your question?