Po wygraniu aukcji poprzez A Better Bid™ kupujesz pojazd od A Better Bid™. Wszystkie płatności należne A Better Bid™ muszą być uiszczone w całości, bez wyjątków. Fakturę oraz instrukcje dotyczące płatności otrzymasz na zarejestrowany przez Ciebie adres mailowy po wygraniu aukcji. JEDYNĄ akceptowalną formą płatności za pojazdy jest przelew bankowy.

Did this answer your question?