Absolutnie nie. Możesz kontynuować licytowanie innych pojazdów lub poprosić o zwrot kaucji. Należy jednak pamiętać, że opłata członkowska nie podlega zwrotowi.

Did this answer your question?