W przypadku, gdy A Better Bid™ nie otrzyma płatności w ciągu 5 dni kalendarzowych (weekendy wliczają się w dni kalendarzowe) od daty sprzedaży, Twój depozyt ulegnie przepadkowi, a pojazd zostanie ponownie wystawiony na sprzedaż. Należy pamiętać, że dzień wygrania pojazdu liczy się jako pierwszy. 

Płatność za wygrany pojazd można uiścić tylko przelewem.

W przypadku, gdy pojazd musi być ponownie wystawiony na sprzedaż, będziesz odpowiedzialny za opłacenie wznowienia aukcji oraz opłatę transakcyjną. Opłata za wznowienie aukcji wynosi $400 lub 10% ceny sprzedaży, w zależności od tego, która z tych liczb jest większa. Opłata transakcyjna wynosi $250 dla Użytkowników BEZPŁATNEGO OKRESU PRÓBNEGO i $200 dla użytkowników korzystających z ROCZNEGO członkostwa.

Did this answer your question?