Jeśli dokonujesz przelewu z zagranicy, należy pamiętać, że może on przejść przez kilka różnych banków, aby do nas dotrzeć, i każdy z nich może pobierać opłatę, niekiedy nawet do $20, ponad to, co zapłaciłeś już swojemu bankowi w celu wysłania przelewu. To oznacza, że kwota, która dociera do nas, może być mniejsza niż należność, a musimy otrzymać pełną kwotę. Należy wziąć to pod uwagę przy dokonywaniu przelewu, gdyż to kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za opłaty za przetwarzanie.

Po dokonaniu przelewu wyślij nam kopię potwierdzenia z banku drogą mailową lub faksem, abyśmy mogli odpowiednio rozdysponować Twoje środki po ich zaksięgowaniu. Zawsze pamiętaj o podaniu numeru faktury podczas dokonywania płatności.

Did this answer your question?